A Kárrendezési Alap 2016. évi beszámolója

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a Kárrendezési Alap irányító testületeként, a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva, a 13/2017. (V. 29.) számú határozatával elfogadta a Kárrendezési Alap 2016. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését.

A Kárrendezési Alap 2016. évi beszámolója (letöltés)