Elérhető a Kárrendezési Alap 2023. évi beszámolója

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a Kárrendezési Alap irányító testületeként, a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva, elfogadta a Kárrendezési Alap 2023. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését.

A Kárrendezési Alap 2023.

Elérhető a Kárrendezési Alap 2022. évi beszámolója

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a Kárrendezési Alap irányító testületeként, a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva, elfogadta a Kárrendezési Alap 2022. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését.

A Kárrendezési Alap 2022.

Befizetési szabályzat módosulása

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a Kárrendezési Alap irányító testületeként, a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva döntött a Befizetési szabályzat módosításáról. A 2023. január 1-jétől hatályos szabályzat a következő hivatkozásra kattintva érhető el:

Befizetési szabályzat (hatályos 2023.

Tájékoztatás a QUAESTOR kötvényesek kárrendezéséről

A Kárrendezési Alap a QUAESTOR kötvények miatt károsult befektetők kárrendezésének helyzetéről az alábbi tájékoztatást adja.

Utolsó szakaszába lépett a kárrendezési folyamat, amelynek első lépéseként a Befektető-védelmi Alap (BEVA) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján kártalanította a hiányzó (fiktív) kötvényre vonatkozó követeléssel rendelkező befektetőket 88,2 milliárd Ft összegben. 

Tájékoztatás a bírósági végzés alapján kárrendezési kérelmet benyújtó károsultak számára

A Befektető-védelmi Alap (Beva) igazgatósága, mint a Kárrendezési Alapot irányító testület a Kárrendezési szabályzat 4.4 pontja alapján 90 nappal meghosszabbította azon károsultak igénye elbírálásának határidejét, akik jogerős bírósági határozat alapján nyújtottak be kárrendezési igényt, mert a kötvényértékesítésben függő ügynökként eljáró Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. „f.a.” jogellenes eljárása miatt a kötvények a befektetési szolgáltató által vezetett értékpapírszámlán nem kerültek nyilvántartásra.

Több pénzt kapnak a brókerkárosultak a Kárrendezési Alaptól

Az Országgyűlés módosította a kárrendezési törvényt, pontosítva a kárrendezés során figyelembe vett hozamok számításának szabályait. A Kárrendezési Alap előzetes becslése szerint a módosítás nyomán több mint 6 ezer ügyfélnek összesen mintegy 1,4 milliárd forinttal növekedhet a kifizetés összege. A módosult jogszabály hatálybalépésétől számított 30 napon belül az Alap újraszámolja a kárrendezési ellenértéket,

Megkezdődik a Quaestor és Hungária károsultak kárrendezésének kifizetése

Május 18-tól megkezdi a Kárrendezési Alap a Quaestor és Hungária kötvényesek kárrendezésének kifizetését. A károsultak a részükre küldött értesítő levélben megjelölt naptól a lakóhelyük szerinti legközelebbi takarékszövetkezeti fiókban vehetik fel a kárrendezés összegét.

A Kárrendezési Alap május 18-tól megkezdi a Quaestor Értékpapír Zrt.

A Quaestor kötvények hozamszámításával kapcsolatos kifogásokra adott tájékoztatás

A Kárrendezési Alap a Quaestor kötvénykárosultak által felvetett észrevételeket megvizsgálta, és nem talált olyan, a Kárrendezési törvény szabályaival ellentétes eljárást a hozamszámítás során, ami indokolttá tenné a kárrendezési összegek újraszámolását. A kárrendezési eljárás továbbra is a jogszabályban foglalt határidők figyelembevételével folyik.

Tájékoztatás a Quaestor kötvények utáni kárrendezés ellenértékének számításával kapcsolatban (frissítve 2016.04.11.)

A Kárrendezési Alap (Alap) a Quaestor kötvényesek kárrendezési ellenértékének számításával kapcsolatban az ügyfél-megkeresések alapján az alábbi általános tájékoztatást adja a károsultak részére.

 

Milyen jogszabály alapján történt a kárrendezés összegének meghatározása?

A kárrendezési ellenérték kiszámítását az ún. Kárrendezési törvény (2015.

Quaestor és Hungária kárrendezés: a Kárrendezési Alap kiküldte az értesítő leveleket

A Kárrendezési Alap (Alap) a törvény által meghatározott március 31-i határidőig megvizsgálta a Quaestor és Hungária kötvényesek kérelmeit. A kárrendezési jogosultságról és a törvény alapján kifizethető összegről szóló értesítő levelet a napokban kapja meg közel 32 ezer kérelmező. A kifizetések a levél kézhezvételétől számított 30 napos határidő leteltét követően kezdődhetnek meg.