Űrlap a kérelem benyújtásához és visszavonásához

Az alábbiakban letölthető ŰRLAP kizárólag a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvényben (továbbiakban Kárrendezési törvény) meghatározott kötvény károsultak kérelmének benyújtására szolgál, az egyéb kártalanítási eljárásokban nem használható.A Kárrendezési törvény 21.§.(2) bekezdése alapján nem kell új kérelmet benyújtaniuk azoknak, akik kérelmüket, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat a 2015. évi XXXIX. törvény (Quaestor törvény) 9.§-a szerint határidőben benyújtották.     Kérjük, kitöltés előtt gondosan tanulmányozza át a „Tájékoztatás és kitöltési útmutató a kárrendezés iránti kérelemhez” elnevezésű dokumentumot, ha további kérdése van, keresse telefonon ügyfélszolgálatunkat.

 

Tájékoztatás és kitöltési útmutató a kárrendezés iránti kérelemhez (letölthető)

ŰRLAP a kérelem benyújtásához (letölthető) 

ŰRLAP a kérelem visszavonásához (letölthető)

 

Amennyiben a kérelem nem ezen az űrlapon kerül benyújtásra, nem minősül kárrendezési kérelemnek, és a Kárrendezési Alap további vizsgálat nélkül jogosult azt elutasítani.

A kérelem legkésőbb 2016. február 15-ig nyújtható be, ez a határidő jogvesztő. A február 15-én könyvelt küldeményként feladott kérelmek még határidőben benyújtottnak számítanak.

A kérelmet postai úton kell a  Kárrendezési Alap részére elküldeni

Postacím: 1476 Budapest, Pf. 800 

A kérelemhez mellékelni kell a követelés alapjául szolgáló szerződést. Szerződésként a kötvény vásárlására vonatkozó egyedi adásvételi szerződést kell benyújtani. Amennyiben az egyedi szerződés megkötésére telefonon, vagy az interneten keresztül került sor, a kérelemhez a befektetési szolgáltatóval megkötött keretszerződést kell csatolni.

Meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazást a kérelemhez mellékelni kell eredeti példányban!

A mellékleteket (a meghatalmazás kivételével) elegendő fénymásolatban csatolni, de ha a kérelem vizsgálata során a Kárrendezési Alap szükségesnek tartja, kérheti az eredeti dokumentumok bemutatását.

Jogi személyek nyilatkozata

A 2015. évi CCXIV. törvény 16.§. (9) bekezdése a törvényben foglalt kárrendezés során biztosítja az uniós jog állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései érvényesítését. A kérelemben adószámot feltüntető kárrendezésre jogosultat a csekély összegű támogatás szabályainak alkalmazásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére, illetve ezzel összefüggésben adatszolgáltatásra hívja fel.

A Kormány a 460/2015. (XII. 29.) rendeletében foglalta össze a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedések során a csekély összegű támogatások szabályait.

Kérjük, hogy a nyilatkozatot kitöltve, és mindkét oldalon eredeti aláírással ellátva szíveskedjenek megküldeni a Kárrendezési Alap számára!

 

Nyilatkozat 1. oldal  (letölthető dokumentum)

Nyilatkozat 2. oldal  (letölthető dokumentum)

Kitöltési útmutató (letölthető dokumentum)