Elérhető a Kárrendezési Alap 2023. évi beszámolója

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a Kárrendezési Alap irányító testületeként, a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva, elfogadta a Kárrendezési Alap 2023. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését.

A Kárrendezési Alap 2023. évi beszámolója

A Kárrendezési Alap korábbi évekre vonatkozó beszámolói az alap gazdálkodásával kapcsolatos információkat tartalmazó közérdekű adatok között érhetők el.