A Beva igazgatóságának Kárrendezési Alapra vonatkozó nyilvános határozatai (2021)

 

 

Szám Kelte Tárgy
12. II.26. A Kárrendezési Alap Működési szabályzatának módosítása
14. II.26. A Kárrendezési Alap Adatvédelmi szabályzatának módosítása
20. V.21.  A Kárrendezési Alap 2020. évi éves beszámolójának elfogadása
23. V.21. A könyvvizsgálói ajánlatok elbírálása, könyvvizsgáló kiválasztása (Kárrendezési Alap)
44. XI.10. KA befizetési célérték meghatározása
53. XII.3. KA befizetési célérték módosítása