Tájékoztatás a bírósági végzés alapján kárrendezési kérelmet benyújtó károsultak számára

A Befektető-védelmi Alap (Beva) igazgatósága, mint a Kárrendezési Alapot irányító testület a Kárrendezési szabályzat 4.4 pontja alapján 90 nappal meghosszabbította azon károsultak igénye elbírálásának határidejét, akik jogerős bírósági határozat alapján nyújtottak be kárrendezési igényt, mert a kötvényértékesítésben függő ügynökként eljáró Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. „f.a.” jogellenes eljárása miatt a kötvények a befektetési szolgáltató által vezetett értékpapírszámlán nem kerültek nyilvántartásra.

A hosszabbításra azért került sor, mert a kárrendezés hatálya alá tartozó követelés fennállását megállapító bírósági határozatok nem minden esetben tartalmazzák az ellenérték meghatározásához a Kárrendezési törvényben előírt valamennyi adatot, ezért további adatbekérés válhat szükségessé.

A kárrendezés összegének megállapítását megelőzi a Beva általi kártalanítás kifizetése.