Tájékoztatás a Quaestor kötvények utáni kárrendezés ellenértékének számításával kapcsolatban (frissítve 2016.04.11.)

A Kárrendezési Alap (Alap) a Quaestor kötvényesek kárrendezési ellenértékének számításával kapcsolatban az ügyfél-megkeresések alapján az alábbi általános tájékoztatást adja a károsultak részére.

 

Milyen jogszabály alapján történt a kárrendezés összegének meghatározása?

A kárrendezési ellenérték kiszámítását az ún. Kárrendezési törvény (2015. évi CCXIV. törvény) 16. §-a alapján végezte az Alap. A törvény szövege elérhető az Alap honlapján az alábbi linken:

  • https://karrendezesialap.hu/2015-evi-ccxiv-torveny-a-tokepiac-stabilitasanak-erositese-erdekeben-tett-egyes-kerrendezesi-intezkedesekrol/

 

Miért más kötvényértékből indult ki a számításánál az Alap, mint ami a hatályon kívül helyezett Quaestor törvény alapján küldött tájékoztatóban szerepelt?

A hatályon kívül helyezett Quaestor törvényben még a kötvények névértéke volt a számítás kiindulópontja, a hatályos törvény (Kárrendezési törvény) alapján azonban a kötvények vásárlása érdekében megfizetett összeget kell alapul venni.

 

Miért vonták le a kárrendezési összeg kiszámítása során olyan kötvények hozamát is, amelyek a felszámolás időpontjában már nem voltak az értékpapírszámlán?

A Kárrendezési törvény alapján nemcsak a felszámolás időpontjában az értékpapírszámlán meglévő kötvényekre, hanem a jogosult által korábban vásárolt valamennyi, a Quaestor cégcsoporthoz tartozó társaság által kibocsátott kötvényre tekintettel 2008. január 1. után jóváírt hozamot le kell vonni a kárrendezési ellenérték meghatározásakor. A jelzett időpontot (2008. január 1.) követően a Quaestor Ingatlan Kötvény és a Quaestor Financial Hrurira Kft. kötvényprogramja keretében kibocsátott kötvények esetében történt hozamjóváírás, tehát ezek a hozamok kerültek levonásra a kárrendezési összeg kiszámításakor.

 

Hogyan lehetséges, hogy a megkapott elszámolásban a befizetett vételár kisebb, mint a hozamlevonás?

A kárrendezési ellenérték meghatározása során a befizetett vételár azokra a kötvényekre vonatkozik, amelyek jelenleg az ügyfél értékpapírszámláján követelésként szerepelnek. Amennyiben a jogosult által a Quaestor kötvényeken 2008. óta elért hozam ezt meghaladja, az elszámolásban a befizetett vételár kisebb, mint a hozamösszeg, és a már felvett Beva kártalanításon felül további kifizetés nem állapítható meg.

 

A hozamok levonásakor a 30 milliós plafont veszik alapul, vagy a teljes vételárat?

A Kárrendezési törvény alapján a kárrendezés összegének számításakor azon jogosultak esetében, akiknél a kárrendezés alapjául szolgáló kötvények vásárlásakor megfizetett összeg meghaladja a 30 millió forintot, a harmincmillió forintot kell alapul venni, és ebből kell levonni a hozamot.

 

A kárrendezési összeg számításához használt hozamok nettó összegek?

A kárendezési összeg számításához használt hozamlevonás az adóval és egy egyéb járulékkal csökkentett nettó hozamokat tartalmazza.

 

Vissza kell-e vonnia a kárrendezési kérelmét annak, aki  „nullás” elszámolást kapott, azaz a Beva kártalanításon túl a Kárrendezési törvény alapján nem jár neki újabb ellenérték?

Ebben az esetben nincs szükség a kérelem visszavonására, mert a Kárrendezési Alapra a kárrendezési ellenérték fejében száll át a követelés. Ezért azoknak a károsultaknak, akiknek nem jár kárrendezés, kifizetendő ellenérték hiányában nem száll át követelésük az Alapra, így nem kell a kárrendezési kérelmüket visszavonniuk.

 

Hogyan ellenőrizhetik a Kárrendezési Alap által a kárrendezési összeg kiszámításával kapcsolatban küldött értesítésben megjelenő adatokat a károsultak?

Az ügyfelek részére a felszámolás kezdetén kiküldött egyenlegközlőkben feltüntetésre kerültek az ügyfelek tulajdonában lévő kötvények adatai, az egyes kötvényekért fizetett vételár megtalálható a kötvény adásvételi szerződésében, míg a 2008. január 1-től az ügyfél részére jóváírt hozamadatok a kötvények adásvétele, ill. lejárata során kiállított igazolásokban szerepeltek.

Amennyiben a károsult a saját bizonylatai alapján érdemben vitatja a kárrendezés összegének kiszámításául szolgáló adatokat, ezt a Kárrendezési Alap megvizsgálja, azonban ez az eljárás nem hosszabbítja meg a kérelem visszavonására rendelkezésre álló határidőt.

A Kárrendezési Alap a kárrendezési eljárás gyors és hatékony lefolytatása érdekében arra kéri a károsultakat, hogy csak abban az esetben forduljanak az Alaphoz, ha a náluk lévő, bizonylatokkal alátámasztott számításhoz képest a fenti tájékoztatás figyelembevételével is eltérést mutat a felajánlott kárrendezési összeg. A Kárrendezési törvény által meghatározott számítási módra vonatkozó kifogásokat az Alap nem tudja figyelembe venni.

 

Ki és hogyan jelentkezhet be a Quaestor Financial Hrurira Kft. felszámolási eljárásába?

 Amennyiben a jogosult részére kárrendezési ellenérték kerül kifizetésre, a meglévő Quaestor kötvények teljes mennyisége a Kárrendezési Alapra száll át, azt a felszámolásban a Kárrendezési Alap fogja érvényesíteni. Az a károsult, aki nem részesül kárrendezésben, mert nullás kárrendezési értesítőt kapott, vagy kárrendezési kérelmét visszavonja, a meglévő Quaestor kötvények miatt a kötvényeket kibocsátó, felszámolás alatt álló Quaestor Financial Hrurira Kft. kijelölt felszámolójához (VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt.  1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) nyújthat be hitelezői igényt. További információkat a www.vectigalisrt.hu weboldalon találhat. A Befektető-védelmi Alap kártalanításról küldött értesítő levele tartalmazta, hogy mennyi a meglévő és a hiányzó kötvények mennyisége, a Beva általi kártalanítás ugyanis a hiányzó kötvények után történt.