Tájékoztatás a QUAESTOR kötvényesek kárrendezéséről

A Kárrendezési Alap a QUAESTOR kötvények miatt károsult befektetők kárrendezésének helyzetéről az alábbi tájékoztatást adja.

Utolsó szakaszába lépett a kárrendezési folyamat, amelynek első lépéseként a Befektető-védelmi Alap (BEVA) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján kártalanította a hiányzó (fiktív) kötvényre vonatkozó követeléssel rendelkező befektetőket 88,2 milliárd Ft összegben.  Ezt egészítette ki a Kárrendezési Alap 36,1 milliárd összegű kifizetése a 2015. évi CCXIV. törvény (Kárrendezési törvény) alapján. A kifizetések fedezetét a BEVA kötvénykibocsátással, a Kárrendezési Alap pedig hitelfelvétellel teremtette meg.

A 32 ezer QUAESTOR károsult részére járó, és számukra a kifizetőhelyeken elérhetővé tett 124,3 milliárd forintból 123,8 milliárd forintot a jogosultak már felvettek.

A sajtóban megjelent egyes állításokkal szemben tehát a BEVA, illetve a Kárrendezési Alap kártalanítása független a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. és az egyéb Quaestor cégek felszámolásának folyamatától. A kártalanítás lefolytatását, a károsultaknak járó jogos követelések kifizetését törvény szavatolja, az semmilyen módon nem kapcsolódik a felszámolónál meglévő vagy esetleg hiányzó Quaestor-vagyonelemekhez.

A kifizetések részletes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Alsó határ (Ft) Felső határ (Ft) Károsultak száma (fő) Kifizetések összege (Ft)
5 000 000 23 140 45 961 462 058
5 000 001 10 000 000 6 234 41 670 310 235
10 000 001 20 000 000 2 019 27 569 790 696
20 000 001 30 000 000 397 9 139 166 555
Összesen 31 790 124 340 729 544

A kárrendezési folyamat gyakorlatilag lezárult azon befektetők esetében, akik kérelmüket a Kárrendezési törvény által meghatározott jogvesztő határidőn (2016. február 15.) belül nyújtották be.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. „f.a.” szabálytalan eljárása miatt értékpapírszámlán nem nyilvántartott követelések után is sor kerüljön kárrendezésre, ha bírósági határozat a követelés fennállását megállapítja. Ezen kérelmek alapján a kártalanítás és a kárrendezés összege még várhatóan növekedni fog.