Kárrendezési Alap

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A Kárrendezési Alap szervezete, vezetői, elérhetősége

1.1.) Elérhetőségi adatok

 • Név: Kárrendezési Alap
 • Székhely: 1092 Budapest, Köztelek u. 6.
 • Adószám: 18735192-1-43
 • Postacím: 1476 Budapest, Pf.: 495.
 • Telefonszám: (+36-1) 216-7130, 216-7131
 • Telefax: (+36-1) 216 7132
 • E-mail: beva@bva.hu
 • Honlap: https://karrendezesialap.hu

1.2.) A Kárrendezési Alapot a Befektető-védelmi Alap 9 tagú igazgatósága irányítja, önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, az operatív feladatokat az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) elkülönült munkaszervezete látja el az OBA ügyvezető igazgató helyettes irányítása mellett.

1.3.) Igazgatóság

1.4.) Elérhetőségük:

 • Telefonszám: (+36-1) 216-7130, 216-7131
 • Telefax: (+36-1) 216 7132
 • E-mail: beva@bva.hu

2.) Irányított közfeladatot ellátó szervek adatai

A Kárrendezési Alap nem rendelkezik irányított közfeladatot ellátó szervvel.

3.) Közalapítványok, alapítványok

A Kárrendezési Alap nem alapított sem alapítványt, sem közalapítványt.

4.) Gazdálkodó szervezetek

A Kárrendezési Alap nem rendelkezik többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezettel.

5.) Költségvetési szervek

A Kárrendezési Alap költségvetési szervet nem alapított.

6.) Lapok

A Kárrendezési Alap lapot nem alapított.

7.) Felügyeleti szerv

A Kárrendezési Alapnak felettes, illetve felügyeleti szerve nincs.

 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Gazdálkodási adatok

Közlemények

Hírek