Kárrendezési Alap

Gazdálkodási adatok

1.) Költségvetés, beszámolók

A Kárrendezési Alap 2018. évi beszámolója (letöltés)
A Kárrendezési Alap 2017. évi beszámolója (letöltés)
A Kárrendezési Alap 2016. évi beszámolója (letöltés)

2.) Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

A Kárrendezési Alap a Kárrendezési törvény szabályai szerint nem rendelkezik önálló munkaszervezettel, az operatív tevékenységet a Befektető-védelmi Alap (Beva)  munkaszervezete látja el. A Beva létszám és juttatási adatai a Befektető-védelmi Alap honlapján érhetők el.

3.) Nyújtott támogatások

A Kárrendezési Alap nem nyújt költségvetési támogatást.

4.) Koncesszió

A Kárrendezési nem végez koncesszióköteles tevékenységet.

5.) Nem alapfeladat ellátására fordított, 5 millió forintot meghaladó kifizetés

A Kárrendezési Alap nem teljesített 5 millió forintot meghaladó, nem alaptevékenységét érintő kifizetést.

6.) EU-s támogatások

A Kárrendezési Alap nem részesül Európai Uniós támogatásban.

7.) Közbeszerzések

Közbeszerzésre eddig nem került sor.

2019. évi közbeszerzési terv

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közlemények

Hírek