Gazdálkodási adatok

1.) Költségvetés, beszámolók

A Kárrendezési Alap 2023. évi beszámolója (letöltés)
A Kárrendezési Alap 2022. évi beszámolója (letöltés)
A Kárrendezési Alap 2021. évi beszámolója (letöltés)
A Kárrendezési Alap 2020. évi beszámolója (letöltés)
A Kárrendezési Alap 2019. évi beszámolója (letöltés)
A Kárrendezési Alap 2018. évi beszámolója (letöltés)
A Kárrendezési Alap 2017. évi beszámolója (letöltés)
A Kárrendezési Alap 2016. évi beszámolója (letöltés)

2.) Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

A Kárrendezési Alap a Kárrendezési törvény szabályai szerint nem rendelkezik önálló munkaszervezettel, az operatív tevékenységet a Befektető-védelmi Alap (Beva)  munkaszervezete látja el. A Beva létszám és juttatási adatai a Befektető-védelmi Alap honlapján érhetők el.

3.) Nyújtott támogatások

A Kárrendezési Alap nem nyújt költségvetési támogatást.

4.) Koncesszió

A Kárrendezési Alap nem végez koncesszióköteles tevékenységet.

5.) Nem alapfeladat ellátására fordított, 5 millió forintot meghaladó kifizetés

A Kárrendezési Alap nem teljesített 5 millió forintot meghaladó, nem alaptevékenységét érintő kifizetést.

6.) EU-s támogatások

A Kárrendezési Alap nem részesül Európai Uniós támogatásban.

7.) Közbeszerzések

Közbeszerzésre eddig nem került sor.

2019. évi közbeszerzési terv
2020. évi közbeszerzési terv
2021. évi közbeszerzési terv
2022. évi közbeszerzési terv
2023. évi közbeszerzési terv
2024. évi közbeszerzési terv

 

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok